Sau lô xe của Honda từ Thái, đã có ô tô từ Anh, Mỹ, Nhật về Việt Nam

.
Nguồn: vietnambiz.vn