Nissan, Renault muốn sáp nhập thành một hãng xe mới

.
Nguồn: vietnambiz.vn